NHẠC-ĐIỂN

Cập nhật ngày 5 tháng 3 năm 2020 (version3)

Trở Về Trang Nhà BHD Tịnh Khiết
Trở Về Trang Nhà BHDTU GĐPTVN tại Hoa-Kỳ
SDB TÊN NHẠC-PHẨM TÊN TÁC-GIẢ Thể Loại Ký-Âm 1 Ký-Âm 2 Âm Điệu Lời Ca Nhạc PD1 Nhạc PD2
1 Mừng Khánh-Đản Lê-Mộng-Nguyên NSH KA-001 mp3-001 ppt-001
2 Ngày Vía Đản-Sanh Cổ truyền Việt-Nam NSH KA-002 mp3-002 ppt-002
3 Cùng Tiến Lên Đường Sưu Tầm NSH KA-003 mp3-003 ppt-003
4 Mừng Đản-Sinh Minh-Khánh Ng Kim Thành NCD KA-004 mp3-004 ppt-004
5 Dâng Hoa Trúc-Linh NCD KA-005 mp3-005 ppt-005 PD1 PD2
6 Quốc-Ca VNCH Lưu-Hữu-Phước NCT KA-006 PD3 mp3-006 ppt-006 PD1 PD2
7 SEN TRẮNG Ưng-Hội & Phạm Hữu Bình NCT KA-007 mp3-007 ppt-007 PD
8 PHẬT-GIÁO ViỆT-NAM Lê-Cao-Phan NCT KA-008 mp3-008 ppt-008 PD1 PD2
9 TRẦM HƯƠNG ĐỐT Bữu-Bác NCT KA-009 mp3-009 ppt-009 PD1
10 Gia-Đình Lam Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-010 mp3-010 ppt-010
11 Vui Cảnh Gia-Đình Võ Thiện-Hải NSH KA-011 mp3-011 ppt-011
12 Chuyện Nhà Lam Ng Đức Quang&Quảng-Tịnh NTD KA-012 mp3-012 ppt-012
13 EM ĐẾN CHÙA Thiện-Hiền Dương X Nhơn NTD KA-013 PD3 mp3-013 ppt-013 PD1 PD2
14 CHIM BỐN PHƯƠNG Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-014 mp3-014 ppt-014
15 Xuất Gia Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-015 mp3-015 ppt-015
16 DÒNG ANOMA Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-016 mp3-016 ppt-016
17 Mưa Đông Rơi Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-017 mp3-017 ppt-017
18 Cùng Quyết Xây Dựng Ngày Mai Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-018 mp3-018 ppt-018
19 Nào Cùng Nhau Bước Đều Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-019 mp3-019 ppt-019
20 SEN NON Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-020 mp3-020 ppt-020
21 Đoàn Liên-Hương Nguyên-Phương HoàngCang NSH KA-021 mp3-021 ppt-021
22 MỤC-KiỀN-LIÊN Đỗ-Kim-Bảng NTD KA-022 mp3-022 ppt-022
23 Mừng Vu-Lan Về Nhật-Thành NSH KA-023 mp3-023 ppt-023
24 Hội Vu-Lan Sưu Tầm NSH KA-024 mp3-024 ppt-024
25 Vọng Vu-Lan Ng Thanh-Hoài & Phan Phan NTD KA-025 mp3-025 ppt-025
26 KíNH MẾN THẦY Thiện-Thành Dương X Dưỡng NTD KA-026 mp3-026 ppt-026 PD1 PD2
27 Thầy Ôi ! Nguyễn-Hiệp NTD KA-027 mp3-027 ppt-027 PD
28 Mau Bước Lên Đường Sưu Tầm NSH KA-028 mp3-028 ppt-028
29 Vui Lời Nguyện Ước Sưu Tầm NSH KA-029 mp3-029 ppt-029
30 Họp Đoàn Vui Minh-Khánh Ng Kim Thành NSH KA-030 mp3-030 ppt-030
31 Quốc-Ca Hoa-Kỳ Nhạc : John Stafford NCT KA-031 PD3 mp3-031 ppt-031 PD1 PD2
32 Vườn Xanh Lê-Cao-Phan NCT KA-032 mp3-032 ppt-032
33 Đồng Ca Kết Đoàn Lê-Cao-Phan NCT KA-033 mp3-033 ppt-033
34 Lộc-Uyển Gương Xưa Còn Đây Thiện-Hiền Dương X Nhơn NSH KA-034 mp3-034 ppt-034
35 A-Dục-Vương Anh-Lạc & Minh-Dũng NSH KA-035 mp3-035 ppt-035
36 Dây/Giây Thân-Ái Lê-Lừng NCT KA-036 mp3-036 ppt-036 PD
37 Mãi-Mãi Tình Lam Minh-Khánh Ng Kim Thành NSH KA-037 mp3-037 ppt-037
38 Về Với Nhau Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-038 mp3-038 ppt-038
39 Tình Lam Vào Đời Thiện-Hiền Dương X Nhơn NTD KA-039 mp3-039 ppt-039 PD1
40 Vững Tình Thương Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-040 mp3-040 ppt-040
41 Mừng Ngày Gặp Nhau Sưu Tầm NSH KA-041 mp3-041 ppt-041
42 Vui Ca Lên Sưu Tầm NSH KA-042 mp3-042 ppt-042
43 Vui Là Vui Sưu Tầm NSH KA-043 mp3-043 ppt-043
44 Về Đây Họp Đoàn Sưu Tầm NSH KA-044 mp3-044 ppt-044
45 Vòng Tròn Sưu Tầm NSH KA-045 mp3-045 ppt-045
46 Bốn Phương Họp Mặt Sưu Tầm NSH KA-046 mp3-046 ppt-046
47 Càng Đông Càng Vui Sưu Tầm NSH KA-047 mp3-047 ppt-047
48 Cùng Quây-Quần Sưu Tầm NSH KA-048 mp3-048 ppt-048
49 Hoan Hô! Hoan Hô! Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-049 mp3-049 ppt-049
50 Hãy Lắng Nghe Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-050 mp3-050 ppt-050
51 MỗiTuần EmChọn MộtNgàyVui Thiện-Hiền DXN (Lời) & TrịnhCôngSơn (Nhạc ) NTD KA-051 mp3-051 ppt-051
52 Vui Sum Họp Võ Tá Khánh NSH KA-052 mp3-052 ppt-052
53 Kết Đoàn ANH-LẠC NSH KA-053 mp3-053 ppt-053
54 Hai Tay Lên Vai Sưu Tầm NSH KA-054 mp3-054 ppt-054
55 Hòa Nhạc Sưu Tầm NSH KA-055 mp3-055 ppt-055
56 Chào Mừng Sinh Hoạt Đoàn Phúc-Thiện Ngũ Duy Thành NSH KA-056 mp3-056 ppt-056
57 Gởi Thầy .. .. Nguyên-Túc Nguyễn Sung NTD KA-057 mp3-057 ppt-057
58 Chuyền Tình Thương Thiện-Hiền D XN ( Lời Anh-ngữ ) NSH KA-058 mp3-058 ppt-058
59 Tuổi Xuân Ng Quí Thuận & Phạm-Lợi NSH KA-059 mp3-059 ppt-059
60 Vui Cảnh Gia-Đình Võ-Thiện-Hải NSH KA-060 mp3-060 ppt-060
61 Đoàn Áo Lam Phạm-Mạnh-Cương NSH KA-061 mp3-061 ppt-061
62 Vui Đường Dài Thiện-Hiền Dương-X-Nhơn NSH KA-062 mp3-062 ppt-062
63 Vui Dựng Gia-Đình Đỗ-Kim-Bảng NSH KA-063 mp3-063 ppt-063
64 Tiếng Gọi Vừng Đông Thiện-Hiền Dương-X-Nhơn NSH KA-064 mp3-064 ppt-064
65 Hẹn Lần Sau Tôn Thất Lan NSH KA-065 mp3-065 ppt-065
66 Hướng Phật Đài Lê-Mộng-Nguyên NSH KA-066 mp3-066 ppt-066
67 Gia-Đình Thân-Ái Lê-Mộng-Nguyên NSH KA-067 mp3-067 ppt-067 PD1
68 Tiếng Hát Ngày Xanh Phạm-Mạnh-Cương NSH KA-068 mp3-068 ppt-068
69 Ba Má Ơi! Cho Con Đến Với Gia-Đình. Minh-Sơn NSH KA-069 mp3-069 ppt-069
70 Phát Nguyện Lê-Đình-Luân NSH KA-070 mp3-070 ppt-070
71 Mỗi Người Là Một Cành Hoa Sưu Tầm NSH KA-071 mp3-071 ppt-071
72 Lời Qua Tiếng Lại ChơnKhông & ĐoanNghiêm NSH KA-072 mp3-072 ppt-072
73 Ngồi Quanh Đây Sưu tÀm-LờiAnhNgữ:Thiện-Hiền DXN NSH KA-073 mp3-073 ppt-073
74 Hay Quá ! Sưu Tầm NSH KA-074 mp3-074 ppt-074
75 Lúc Thú Vui Này Sưu Tầm NSH KA-075 mp3-075 ppt-075
76 Góp Sức Dân Ca HK-GĐPTLâmĐồng NSH KA-076 mp3-076 ppt-076
77 Người Khai Phá Dân Ca HK- Lời: Ng.Hoàng NSH KA-077 mp3-077 ppt-077
78 Giữ Chặt Mối Dây Sưu Tầm NSH KA-078 mp3-078 ppt-78
79 Họp Bạn Mùa Mưa Nguyên-Định Bữu-Ấn NSH KA-079 mp3-079 ppt-079
80 Đường Đi Không Khó Sưu Tầm NSH KA-080 mp3-080 ppt-080
81 Mừng Xuân Di-Lặc Kim-Minh NSH KA-081 mp3-081 ppt-081
82 Xuân Hoan-Hỷ Lê-Cao-Phan & Ng-Hữu-Ba NTD KA-082 mp3-082 ppt-082
83 Cánh Lam Mùa Xuân Văn-Út NSH KA-083 mp3-083 ppt-083
84 Dưới Mái Nhà Chung Thiện-Thành DXD & Thiện-Hiền DXN NTD KA-084 mp3-084 ppt-084
85 Từ-Đàm, Quê-Hương Tôi Nguyên-Thông & Tâm-Đại NTD KA-085 mp3-085 ppt-085 PD1
86 Luyến Gia-ĐÌnh Thiện-Thành Dương-X-Dưỡng NTD KA-086 mp3-086 ppt-086
87 Tôi Yêu Màu Lam Trần Nhật Thành NTD KA-087 mp3-087 ppt-087 PD1
88 Một Ngày Qua Huyền-Không & Thiện-Thành DXD NTD KA-088 mp3-088 ppt-088
89 Nỗi Lòng Anh Chị Trưởng Thiện-Thành DươngX-Dưỡng NTD KA-089 mp3-089 ppt-089
90 Anh Trưởng Chúng Em Thiện-Thành DươngX-Dưỡng NSH KA-090 mp3-090 ppt-090
91 Mừng Đám Cưới Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-091 mp3-091 ppt-091
92 Về Đây.. .. Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-092 mp3-092 ppt-092
93 Tình Lam Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-093 mp3-093 ppt-093
94 Rồi... Có Một Ngày... Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NTD KA-094 mp3-094 ppt-094
95 Chào Mừng Đại-Hội VII-2004 THIỆN-HiỀN Dương-X-Nhơn NTD KA-095 mp3-095 ppt-095
96 Trại Ca Họp Bạn MiềnTịnhKhiết THIỆN-HiỀN Dương-X-Nhơn NSH KA-096 mp3-096 ppt-096
97 Mừng Chu-Niên Đoàn CHT S.Jose Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-097 mp3-097 ppt-097
98 Trại Ca GĐPT ANOMA Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-098 mp3-098 ppt-098
99 Trại Ca Thích-Quảng-Đức Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-099 mp3-099 ppt-099
100 Trại Ca Lục-Hòa Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-100 mp3-100 ppt-100
101 Thành Đạo Lê-Mộng-Nguyên NTD KA-101 mp3-101 ppt-101
102 Dưới Ánh Từ Quang Tâm-Nhuần TrầnNguyênKhê NTD KA-102 mp3-102 ppt-102
103 Ánh Đạo Vàng Hằng-Vang NTD KA-103 mp3-103 ppt-103
104 Đường Xa Lương-Bằng-Vinh NSH KA-104 mp3-104 ppt-104
105 Đạo Và Đời Nguyên-Phương Hoàng-Cang NSH KA-105 mp3-105 ppt-105
106 Mừng Xuân Nguyên-Phương Hoàng-Cang NSH KA-106 mp3-106 ppt-106
107 Khúc Nhạc Ngày Xuân Nguyễn-Quí-Thuận NSH KA-107 mp3-107 ppt-107
108 Hướng Bóng Từ Khiếm danh NTD KA-108 mp3-108 ppt-108
109 Mùa Xuân Di-Lặc Nguyên-Định Bữu-Ấn NSH KA-109 mp3-109 ppt-109
110 Đường Xuân Nguyên-Định Bữu-Ấn NTD KA-110 mp3-110 ppt-110
111 Mừng Xuân Mới TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NTD KA-111 mp3-111 ppt-111 PD1 PD2
112 Em Đón Xuân THIỆN-HiỀN Dương-X-Nhơn NSH KA-112 mp3-112 ppt-112
113 Chúc Xuân Th.Nữ Huệ-Phước& Bữu-Ấn NSH KA-113 mp3-113 ppt-113
114 Hôm Nay Em Lễ Chùa Phạm-Đ-Hoàng& Đặng-Phát NTD KA-114 mp3-114 ppt-114
115 Xuân Vui Tuệ-Kiên & Võ-Tá-Hân NSH KA-115 mp3-115 ppt-115
116 Xuân Lam TÂM-TRÍ Quang Vui NTD KA-116 mp3-116 ppt-116 PD
117 Tung Trời Xanh Lời Anh-ngừ:Thiện-Hiền DXN NSH KA-117 mp3-117 ppt-117
118 Đồng-Niên Ca Võ-Thiện-Hải NSH KA-118 mp3-118 ppt-118
119 Tươi (Đoàn Nữ Oanh-Vũ) Võ-Thiện-Hải NSH KA-119 mp3-119 ppt-119
120 Đoàn Lam Non Sưu Tầm NSH KA-120 mp3-120 ppt-120
121 50 Năm Đó Đây .. .. TÂM-TRỄ Quang Vui NTD KA-121 mp3-121 ppt-121 PD
122 MẦM MĂNG Sưu Tầm NSH KA-122 mp3-122 ppt-122
123 Hôm Nay Họp Đoàn TÂM-NGUYÊN NSH KA-123 mp3-123 ppt-123
124 Hằng Tuần Ta Mong Thấy Nhau NGUYÊN-ĐINH Bữu-Ấn NSH KA-124 mp3-124 ppt-124
125 ĐOÀN TA TÂM-CHỄ NSH KA-125 mp3-125 ppt-125
126 Thiếu-Nữ Áo Lam MINH-KIM NSH KA-126 mp3-126 ppt-126
127 Trại Ca TUYẾT-SƠN Bữu-Ấn &Trương-Công-Oai NSH KA-127 mp3-127 ppt-127
128 Bầy Chim Trắng NGỌC-KỲ NSH KA-128 mp3-128 ppt-128
129 ĐÀN CHIM NON Đỗ-Kim-Bảng & Lê-Cao-Phan NSH KA-129 mp3-129 ppt-129
130 Ca Họp Đoàn Lê-Cao-Phan NSH KA-130 mp3-130 ppt-130
131 TiẾNG ĐÊM Nguyên-Túc Nguyễn Sung NLT KA-131 mp3-131 ppt-131
132 Gọi Lửa 1 Sưu Tầm NLT KA-132 mp3-132 ppt-132
133 GỌI LỬA 2 Phạm-Công-Toàn & Nguyễn-Hoàng NLT KA-133 mp3-133 ppt-133
134 Thắp Lửa Thiêng NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn&TâmThành NLT KA-134 mp3-134 ppt-134
135 HỒN LỬA THIÊNG NGỌC-KỲ NLT KA-135 mp3-135 ppt-135
136 Nhảy Lửa Sưu Tầm NLT KA-136 mp3-136 ppt-136
137 ĐÊM TRONG RỪNG Hoàng-Quí NLT KA-137 mp3-137 ppt-137
138 Mừng Lửa Sưu Tầm NLT KA-138 mp3-138 ppt-138
139 LỬA DŨNG 1 ĐỨC-QUẢNG NLT KA-139 mp3-139 ppt-139
140 Lửa Dũng 2 ĐỨC-QuẢNG NLT KA-140 mp3-140 ppt-140
141 NGỒI QUANH LỬA Phạm-Thế-Mỹ NLT KA-141 mp3-141 ppt-141
142 Bài Ca Lửa Tàn Sưu Tầm NLT KA-142 mp3-142 ppt-142
143 ĐÊM GIã TỪ ANH-LẠC NLT KA-143 mp3-143 ppt-143
144 Chào Bình-Minh NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-144 mp3-144 ppt-144
145 MƯA THì .. .. MƯA NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-145 mp3-145 ppt-145
146 Cuộc Đời Như Một Bài Ca NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NTD KA-146 mp3-146 ppt-146
147 ANÔMA - NI-LIÊN NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NCT KA-147 mp3-147 ppt-147
148 Trại Ca Vạn-Hạnh NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NCT KA-148 mp3-148 ppt-148
149 BƯỚM BAY Tà .. . Tà .. .. NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-149 mp3-149 ppt-149
150 Xin Cám Ơn Chúng Ta NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NTD KA-150 mp3-150 ppt-150
151 HUYỀN-TRANG CA Lê-Cao-Phan NCT KA-151 mp3-151 ppt-151
152 Dâng Hoa Lê-Mộng-Bảo&Phạm-Mạnh-Cương NCD KA-152 mp3-152 ppt-152
153 TUYẾT-SƠN ĐỨC-QUẢNG NCT KA-153 mp3-153 ppt-153
154 Đường Chim Bay ĐỨC-QUẢNG NSH KA-154 mp3-154 ppt-154
155 TRÊN ĐƯỜNG XA Hoàng-Quí NSH KA-155 mp3-155 ppt-155
156 Mừng Ngày Phật-Đản Y-Mai & Đặng-Lê-Nguyễn NSH KA-156 mp3-156 ppt-156 PD
157 MỪNG NGÀY ĐẢN-SANH Nguyên-Thông NCD KA-157 mp3-157 ppt-157
158 Mừng Rằm Tháng Tư Nguyên-Từ NSH KA-158 mp3-158 ppt-158
159 ĐÓN MỪNG ÁNH ĐẠO NGUYÊN-ĐàM Hữu-Nghĩa NSH KA-159 mp3-159 ppt-159
160 Ánh Đạo Huy-Hoàng Nhật-Lệ NSH KA-160 mp3-160 ppt-160
161 Lịch-Sử Phật-Tổ Thích-Ca Mâu-Ni Th-Huyền-Tôn & N-THÔNG NCD KA-161 mp3-161 ppt-161
162 Happy Birthday To Buddha GĐPT Liên-Hoa Cali NSH KA-162 mp3-162 ppt-162
163 QUAY VỀ NƯƠNG TỰA NHẤT-HẠNH NCD KA-163 mp3-163 ppt-163
164 Tiếng Chuông Sưu Tầm NCD KA-164 mp3-164 ppt-164
165 THICH-CA MÂU-NI PHẬT Thẩm-Oánh NCD KA-165 mp3-165 ppt-165
166 Mừng Phật Đản-Sanh Tuệ-Kiên & Võ-Tá-Hân NCD KA-166 mp3-166 ppt-166
167 ÁNH SÁNG ƯU-ĐàM Xuân-Lan NSH KA-167 mp3-167 ppt-167
168 Nhịp Vui Khánh-Đản Trần Tâm-Hòa NSH KA-168 mp3-168 ppt=168
169 ĐÊM KHÁNH-ĐẢN Phạm-Mạnh-Cương NSH KA-169 mp3-169 ppt-169
170 Dâng Hoa Mừng Khánh-Đản Q.TuẤN Nguyễn-Đình-Tân NCD KA-170 mp3-170 ppt-170
171 NiỀM VUI NGàY ĐẢN-SANH NG.HOàNG Bích-PHượng NSH KA-171 mp3-171 ppt-171
172 Nhớ Ngày Đản-Sanh NGUYÊN-DŨNG NgV.Lai NSH KA-172 mp3-172 ppt-172
173 Tưởng-Niệm Ngày Vía ĐẢN-SANH Bữu-Bác NTD KA-173 mp3-173 ppt-173
174 HỘI RẰM THÁNG TƯ NGUYÊN-ĐINH Bữu-Ấn NSH KA-174 mp3-174 ppt-174
175 Ngày Huy-Hoàng NGUYÊN-ĐINH Bữu-Ấn NTD KA-175 mp3-175 ppt-175
176 LÒNG HiẾU CHIM OANH-VŨ ` NTD KA-176 mp3-176 ppt-176
177 Tự Nhủ NHƯ-VINH NSH KA-177 mp3-177 ppt-177
178 VỀ DƯỚI PHẬT-ĐÀI NHẬT-THÀNH NTD KA-178 mp3-178 ppt-178 PD1 PD2
179 Quả tim Bồ-Tát KIÊN-GIANG NTD KA-179 mp3-179 ppt-179 PD1
180 TiẾP TUỆ-ĐĂNG NGUYÊN-TRUYỀN NCD KA-180 mp3-180 ppt-180
181 Từng Bước Chân Thảnh-Thơi TỊNH-THỦY NSH KA-181 mp3-181 ppt-181
182 NHỦ LòNG NGUYÊN-TRUYỀN NSH KA-182 mp3-182 ppt-182
183 Xin Nhớ Lam Hiền Hà-Thúc-Hùng NSH KA-183 mp3-183 ppt-183
184 TiẾNG CÒI ĐÁNH THỨC Lê-Cao-Phan NSH KA-184 mp3-184 ppt-184
185 Sáng Rồi ! Lê-Cao-Phan NSH KA-185 mp3-185 ppt-185
186 CHÚNG TA LÊN ĐƯỜNG Hoàng-Quí NSH KA-186 mp3-186 ppt-186
187 Trên Đường Xa Hoàng-Quí NSH KA-187 mp3-187 ppt-187
188 ĐƯỜNG TRƯỜNG ! Sưu Tầm NSH KA-188 mp3-188 ppt-188
189 Leo Rừng Phạm-Đình-Chương NSH KA-189 mp3-189 ppt-189
190 NẮNG TƯƠI Hoàng-Quí NSH KA-190 mp3-190 ppt-190
191 Thoảng Cánh Mây Rơi Ngô-Mạnh-Thu NTD KA-191 mp3-191 ppt-191
192 TiẾNG HÁT BÊN MÁI LỀU Trần-Ngọc-Dần NSH KA-192 mp3-192 ppt-192
193 Rừng Hương TÂM-BẢO NTD KA-193 mp3-193 ppt-193
194 Bài Ca Trại Hồng-Liên Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-194 mp3-194 ppt-194
195 HUYỀN-TRANG Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-195 mp3-195 ppt-195
196 Bốn Lời Nguyện Lớn Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NCD KA-196 mp3-196 ppt-196
197 CHÚ VÃNG SANH Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NCD KA-197 mp3-197 ppt-197
198 Sám Nguyện Phúc-Thiện Ngũ Duy Thành NCD KA-198 mp3-198 ppt-198
199 HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành NCD KA-199 mp3-199 ppt-199
200 Huyền-Quang,20NămCanTrường THIỆN-HiỀN Dương-X-Nhơn NTD KA-200 mp3-200 ppt-200
201 EM MƠ NgHoàng SưuTầm và Kš-âm NSH KA-201 mp3-201 ppt-201
202 Một Ngày .. .. Là Mãi-Mãi Nguyên-Túc Nguyễn Sung NSH KA-202 mp3-202 ppt-202 PD
203 Bên Cây Đàn Guitar Lê-Mộng-Lân NSH KA-203 mp3-203 ppt-203 PD
204 NGUYỆN ƯỚC ĐỨC-QUẢNG NTD KA-204 mp3-204 ppt-204
205 Lời Ru ĐỨC-QUẢNG NTD KA-205 mp3-205 ppt-205
206 HẠNH-PHÚC TRONGTẦMTAY Phúc-Thiện Ngũ Duy Thành NTD KA-206 mp3-206 ppt-206
207 Hùng Tiến ! Huyền-Trang ! TỪ-KiỆT Tôn-Thất-Tuân NSH KA-207 mp3-207 ppt-207
208 MẸ Là PHẬT TH-Q-THANH&VÕ-TÁ-HÂN NTD KA-208 mp3-208 ppt-208 PD1
209 Đừng Ai Bỏ Cuộc NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NTD KA-209 mp3-209 ppt-209
210 BÔNG HỒNG CàI ÁO NHẤT-HẠNH&PhạmThếMỹ NTD KA-210 PD3 mp3-210 ppt-210 PD1 PD2
211 Vạch Lá Tìm Sâu NHƯ-VINH NSH KA-211 mp3-211 ppt-211
212 CAO LỜI TÂM ƯỚC Thẩm-Oanh & Lê-Cao-Phan NSH KA-212 mp3-212 ppt-212
213 Hạnh-Phúc Là Đây NHƯ-VINH NTD KA-213 mp3-213 ppt-213
214 QUẢNG ĐƯỜNG MAI Nguyễn-Hữu-Ba NSH KA-214 mp3-214 ppt-214
215 Chí Hướng MINH-THIỆN NSH KA-215 mp3-215 ppt-215
216 LỬA YẾN-PHI MINH-KIM NTD KA-216 mp3-216 ppt-216
217 ChÂN NGUYÊN TRỰC-TÂM NTD KA-217 mp3-217 ppt-217 PD
218 NHỚ MÃI TÂM-HÒA NSH KA-218 mp3-218 ppt-218
219 Gió Sớm Mùa Xuân Đỗ-Kim-Bảng NSH KA-219 mp3-219 ppt-219
220 SÁNG NAY EM ĐẾN CHÙA NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-220 mp3-220 ppt-220
221 Bài Ca Tạm Biệt Viết-Chung NSH KA-221 mp3-221 ppt-221
222 TẠM BiỆT-Chia Tay Quốc-Tế Sưu Tầm NSH KA-222 mp3-222 ppt-222
223 Shalom-Chia Tay Sưu Tầm - Dân ca Israel NSH KA-223 mp3-223 ppt-223
224 HAMXALEYBI ! VuiCaLênNào! Sưu Tầm NSH KA-224 mp3-224 ppt-224
225 Vui Ca Hát Sưu Tầm NSH KA-225 mp3-225 ppt-225
226 Bài Ca LỬA DŨNG LÊ-CAO-PHAN NLT KA-226 mp3-226 ppt-226
227 Lại Chờ Quanh Năm ! Nguyễn Hoàng NSH KA-227 mp3-227 ppt-227
228 Nào Về Đây Sưu Tầm NSH KA-228 mp3-228 ppt-228
229 SỐNG CHẾT là Việc Lớn NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-229 mp3-229 ppt-229
230 ĐẠO và ĐỜI Nguyên-Phương Hoàng Cang NSH KA-230 mp3-230 ppt-230
231 VỀ ĐÂY xây cuộc sống Sưu Tầm NSH KA-231 mp3-231 ppt-231
232 BÊN MÁI GIA-ĐÌNH ĐỨC-QUẢNG NSH KA-232 mp3-232 ppt-232
233 Về Tổ Ấm Thái-Chí-Bình NSH KA-233 mp3-233 ppt-233
234 Tiếng Chim Ca Vũ Đức Sao Biển NSH KA-234 mp3-234 ppt-234
235 LỤC HòA CA NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-235 mp3-235 ppt-235
236 Tiến Trong Ánh Vàng LÊ-CAO-PHAN NSH KA-236 mp3-236 ppt-236
237 CHỊ ĐOÀN EM Sưu Tầm NSH KA-237 mp3-237 ppt-237
238 Mừng Anh Sưu Tầm NSH KA-238 mp3-238 ppt-238
239 CHÀO ANH TRƯỞNG Tâm-Hòa NSH KA-239 mp3-239 ppt-239
240 Mừng Anh Đến Sưu Tầm NSH KA-240 mp3-240 ppt-240
241 MỪNG THẦY ĐẾN Sưu Tầm NSH KA-241 mp3-241 ppt-241
242 Ca Vang Trời Sưu Tầm NSH KA-242 mp3-242 ppt-242
243 TiẾNG REO HỢP QUẦN Sưu Tầm NSH KA-243 mp3-243 ppt-243
244 Hoan Hô Anh Chị Đến ! Sưu Tầm NSH KA-244 mp3-244 ppt-244
245 Chào Mừng Anh Chị Đến ! Sưu Tầm NSH KA-245 mp3-245 ppt-245
246 EM Là MẦM XANH NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-246 mp3-246 ppt-246
247 Vui Đi Nào ! Sưu Tầm NSH KA-247 mp3-247 ppt-247
248 TiẾNG CHIM Sưu Tầm NSH KA-248 mp3-248 ppt-248
249 Dựng Lều Sưu Tầm NSH KA-249 mp3-249 ppt-249
250 TRẠI TRƯỞNG Sưu Tầm NSH KA-250 mp3-250 ppt-250
251 Bên Ánh Lửa Hồng TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-251 mp3-251 ppt-251 PD
252 CON XIN NGUYỆN TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-252 mp3-252 ppt-252 PD
253 Cùng Hát TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-253 mp3-253 ppt-253 PD
254 ĐẤT Là MẸ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-254 mp3-254 ppt-254 PD
255 Đêm Nay Trung-Thu TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-255 mp3-255 ppt-255 PD
256 ĐẾN PHẬT ĐÀI TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-256 mp3-256 ppt-256 PD
257 Đóa Sen TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-257 mp3-257 ppt-257 PD
258 ĐỜI ÁO LAM TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-258 mp3-258 ppt-258 PD
259 Đời Sẽ Thảnh Thơi TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-259 mp3-259 ppt-259 PD
260 BàN TAY YÊU THƯƠNG TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-260 mp3-260 ppt-260 PD
261 Đừng Chần Chờ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-261 mp3-261 ppt-261 PD
262 EM YÊU ViỆT-NAM TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-262 mp3-262 ppt-262 PD
263 Hạt Giống Bồ-Đề TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-263 mp3-263 ppt-263 PD
264 HÃY HÁT TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-264 mp3-264 ppt-264 PD
265 Học Tiếng Yêu Thương TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-265 mp3-265 ppt-265 PD
266 KIÊN TRÌ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-266 mp3-266 ppt-266 PD
267 Lắng Nghe TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-267 mp3-267 ppt-267 PD
268 LƯU BÚT TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-268 mp3-268 ppt-268 PD
269 Mưa Nắng Vô Thường TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-269 mp3-269 ppt-269 PD
270 NỐI TìNH NGƯỜI TuỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NTD KA-270 mp3-270 ppt-270 PD
271 Ta Đi TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-271 mp3-271 ppt-271 PD
272 TÂM LÀNH TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-272 mp3-272 ppt-272 PD
273 TÂM NHÌN TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-273 mp3-273 ppt-273 PD
274 TRÊN KíNH DƯỚI NHƯỜNG TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-274 mp3-274 ppt-274
275 Trọn Đời Tin Phật TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-275 mp3-275 ppt-275 PD
276 TUỔI HỒNG TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-276 mp3-276 ppt-276 PD
277 Vượt Sóng TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-277 mp3-277 ppt-277 PD
278 XIN NGHE LỜI PHẬT TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-278 mp3-278 ppt-278 PD
279 Xuân Vui TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-279 mp3-279 ppt-279 PD
280 YÊU MUÔN LOÀI TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-280 mp3-280 ppt-280 PD
281 Bác Gia-Trưởng TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-281 mp3-281 ppt-281 PD
282 DÂNG TẶNG NGƯỜI TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-282 mp3-282 ppt-282 PD
283 Đồng Ca Oanh-Vũ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-283 mp3-283 ppt-283 PD
284 ĐOàN EM VUI TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-284 mp3-284 ppt-284 PD
285 Đời Có Vui TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-285 mp3-285 ppt-285 PD
286 ĐÓN ANH VỀ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-286 mp3-286 ppt-286 PD
287 ĐÓN CHỊ VỀ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-287 mp3-287 ppt-287 PD
288 Em Yêu Tình Lam TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-288 mp3-288 ppt-288 PD
289 CÁM ƠN CHA TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-289 mp3-289 ppt-289 PD
290 Cám Ơn Thầy TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-290 mp3-290 ppt-290 PD
291 NGHE CÒI TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-291 mp3-291 ppt-291 PD
292 Ngợi Ca TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-292 mp3-292 ppt-292 PD
293 OANH-VŨ CA TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-293 mp3-293 ppt-293 PD
294 Oanh-Vũ Xa Đàn TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-294 mp3-294 ppt-294 PD
295 THEO GƯƠNG PHẬT TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-295 mp3-295 ppt-295 PD
296 Tìm Nhạc Trưởng TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-296 mp3-296 ppt-296 PD
297 UỐNG NƯỚC TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-297 mp3-297 ppt-297 PD
298 Thương Màu Lam TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-298 mp3-298 ppt-298 PD
299 LỜI NGUYỀN TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-299 mp3-299 ppt-299 PD
300 Mái Nhà Lam TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-300 mp3-300 ppt-300 PD
301 VUI THEO ÁNH ĐẠO VÀNG TÂM-ĐỨC HoàngĐứcThành NSH KA-301 mp3-301 ppt-301 PD
302 Hồ Sen Thắm THIỆN-HIỀN Dương-X-Nhơn NTD KA-302 mp3-302 ppt-302
303 NHƯ NHỮNG CON TẰM Tâm-Thanh & Tâm-Vương NSH KA-303 mp3-303 ppt-303
304 Quanh Lửa Đại-Hùng KHÔNG-TOÀN NLT KA-304 mp3-304 ppt-304
305 HÁT TO .. HÁT NHỎ Sưu Tầm NSH KA-305 mp3-305 ppt-305
306 Ngợi Ca Đạo Vàng TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NSH KA-306 mp3-306 ppt-306 PD1 PD2
307 VỀ DỰ CHU-NIÊN Trần-Ngọc-Dần NSH KA-307 mp3-307 ppt-307
308 Sen Nở Chân Không ĐỨC-QUANG NTD KA-308 mp3-308 ppt-308
309 HOA ĐẸP CHAMPA Nhạc vũ Dân Ca Lào NTD KA-309 mp3-309 ppt-309 PD1 PD2
310 Lửa Trại Đêm Nay Sưu Tầm NLT KA-310 mp3-310 ppt-310
311 NGHE TIẾNG CÒI Sưu Tầm NSH KA-311 mp3-311 ppt-311
312 Lục Hòa TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NSH KA-312 mp3-312 ppt-312
313 ĐÊM MẦU NHIỆM Nhất-Hạnh & Nguyễn-Hoàng NTD KA-313 mp3-313 ppt-313
314 Thắp Sáng Lương-Tri Nguyễn-Phúc-Hoàng NTD KA-314 mp3-314 ppt-314
315 MỪNG PHẬT-ĐẢN Hồ-Văn-Sinh NSH KA-315 mp3-315 ppt-315 PD
316 Đản-Sinh ĐỨC-QUẢNG NSH KA-316 mp3-316 ppt-316
317 Ca Mừng Ngày Phật Đản-Sanh Uy-Thi-Ca NSH KA-317 mp3-317 ppt-317 PD
318 ĐÓN MỪNG ĐẢN-SANH TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NTD KA-318 mp3-318 ppt-318
319 Hương Từ Lan Xa Sưu Tầm NTD KA-319 mp3-319 ppt-319
320 ĐÊM THÀNH ĐẠO MINH-MINH NSH KA-320 mp3-320 ppt-320
321 Chào Mừng ĐẠI-HỘI GĐPTVN-HK ĐỨC-QUẢNG NSH KA-321 mp3-321 ppt-321
322 ĐÊM MÊ-LINH Văn-Giảng & Võ-Phương-Tùng NLT KA-322 mp3-322 ppt-322
323 Dâng Hoa TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NCD KA-323 mp3-323 ppt-323
324 Dâng Hương Hoa (Mừng Khánh-Đản) Sưu Tầm NCD KA-324 mp3-324 ppt-324
325 VUI TRẠI "CỒN HẾN" THIỆN-HiỀN Dương-X-Nhơn NSH KA-325 mp3-325 ppt-325
326 White Lotus ( Bài Ca Sen Trắng Lời Anh-Ngữ ) Thiện-Hiền DXN & Quảng-Tịnh NCT NSH KA-326 mp3-326 ppt-326
327 VULAN Mùa Báo Ân TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NSH KA-327 mp3-327 ppt-327
328 LỄ BÁI PHỤ MẪU TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NTD KA-328 mp3-328 ppt-328
329 Trại Ca THIỆN-TÂM THIỆN-HiỀN Dương-X-Nhơn NSH KA-329 mp3-329 ppt-329
330 Mừng Tịnh-Khiết .. BA MƯƠI THIỆN-HiỀN Dương-X-Nhơn NSH KA-330 mp3-330 ppt-330
331 ĐÊM XUẤT-GIA MINH-KIM NSH KA-331 mp3-331 ppt-331
332 Mừng Khánh-Đản MINH-KIM NSH KA-332 mp3-332 ppt-332
333 ĐỜI SÁNG ĐỨC PHẬT NGUYÊN-THÔNG NTD KA-333 mp3-333 ppt-333
334 Ánh Sáng Ưu-Đàm Xuân-Lan NSH KA-334 mp3-334 ppt-334
335 VULAN ANH-LẠC NSH KA-335 mp3-335 ppt-335
336 MẸ HiỀN QUAN-ÂM Trần-Nhật-Thành NTD KA-336 mp3-336 ppt-336
337 EM CÀI HOA TRẮNG ANH-LẠC NTD KA-337 mp3-337 ppt-337
338 Mục-Kiền-Liên NGUYÊN-PHƯƠNG HoàngCang NSH KA-338 mp3-338 ppt-338
339 Nhớ Đức Đại Hiếu MụcKiềnLiên Ngọc-Lưu & Thiện-Hoài NTD KA-339 mp3-339 ppt-339
340 MÚA VUI VU-LAN Trần-Tâm-Hòa NSH KA-340 mp3-340 ppt-340
341 Nhớ Mẹ Mùa Báo Hiếu Vũ-Ngọc-Tính NTD KA-341 mp3-341 ppt-341
342 HIẾU TỪ MỤC-LIÊN Trần-Chí-Thành NTD KA-342 mp3-342 ppt-342
343 SÁM HỐI THIỆN-THÀNH Dương-X-Dưỡng NSH KA-343 mp3-343 ppt-343
344 Nhớ MẸ MINH-KIM NTD KA-344 mp3-344 ppt-344
345 VULAN VỀ THIỆN-THÀNH Dương-X-Dưỡng NTD KA-345 mp3-345 ppt-345
346 Nguyện Cầu Quan-Âm Nguyễn-An-Đề NTD KA-346 mp3-346 ppt-346
347 RƯỚC ĐÈN THÁNG TÁM Văn-Thanh NSH KA-347 mp3-347 ppt-347
348 Hoa Từ-Bi Thiện-Hoài NSH KA-348 mp3-348 ppt-348
349 VUI CA THÀNH ĐẠO NGUYÊN-PHƯƠNG Hoàng-Cang NSH KA-349 mp3-349 ppt-349
350 Đoàn Ta Vui Quá!..Đoàn Ta ơi! Y-Vân(Nhạc) & Thiện-Hiền DXN (Lời) NSH KA-350 mp3-350 ppt-350
351 LÒNG MẸ Y-Vân NTD KA-351 mp3-351 ppt-351
352 Quê-Hương Ta Vẫn Mãi Là VN Sưu Tầm NTD KA-352 mp3-352 ppt-352
353 TRĂNG TRUNG-THU Tâm-Bảo NSH KA-353 mp3-353 ppt-353
354 Vui Trăng Hoài-Thiên NSH KA-354 mp3-354 ppt-354
355 DƯỚI TRĂNG LÀNH Sưu Tầm NSH KA-355 mp3-355 ppt-355
356 Vỗ Tay Sưu Tầm NSH KA-356 mp3-356 ppt-356
357 BÓNG CỜ LAU Hoàng-Quí NSH KA-357 mp3-357 ppt-357
358 Trung Thu Chèo Thuyền Sưu Tầm NSH KA-358 mp3-358 ppt-358
359 CÁI NHÀ CỦA TA Sưu Tầm NSH KA-359 mp3-359 ppt-359
360 Mừng Anh Đến Minh-Thiện NSH KA-360 mp3-360 ppt-360
361 HỌP VUI Sưu Tầm NSH KA-361 mp3-361 ppt-361
362 Yêu Đời Chân-Ngữ NSH KA-362 mp3-362 ppt-362
363 KÍNH MỜI Chân-Nguyên NSH KA-363 mp3-363 ppt-363
364 Ánh Sáng Lại Về NGUYÊN-PHƯƠNG Hoàng-Cang NTD KA-364 mp3-364 ppt-364
365 GIỜ ĂN ĐẾN RỒI Nhạc Ngoại-quốc NSH KA-365 mp3-365 ppt-365
366 Thiếu-Nhi Thôn-Quê Sưu Tầm NSH KA-366 mp3-366 ppt-366
367 DƯỚI MÁI CHÙA Minh-Thiện NTD KA-367 mp3-367 ppt-367
368 Lời Nguyện Cầu Đêm Khánh-Đản Như-Vinh NTD KA-368 mp3-368 ppt-368
369 VŨ KHÚC TRĂNG THU Phạm-Mạnh-Cương NTD KA-369 mp3-369 ppt-369
370 Ngón Tay Nhúc-Nhích Sưu Tầm NSH KA-370 mp3-370 ppt-370
371 TIẾNG HÁT TỪ TRÁI TIM Như-Vinh (Nhạc) & Nha-Trang NTD KA-371 mp3-371 ppt-371
372 Màu Áo Em Yêu Như-Vinh NTD KA-372 mp3-372 ppt-372
373 CHUYỆN OANH LAM Như-Vinh NSH KA-373 mp3-373 ppt-373
374 Chim Oanh Hiếu Hạnh Như-Vinh NTD KA-374 mp3-374 ppt-374
375 OANH-VŨ Như-Vinh (Nhạc) & AnhNgọc NSH KA-375 mp3-375 ppt-375
376 Nụ Hồng Vu-Lan Như-Vinh (Nhạc) & Quảng-Thiện NTD KA-376 mp3-376 ppt-376
377 TRĂNG và MẸ Như-Vinh (Nhạc) & Quảng-Thiện NTD KA-377 mp3-377 ppt-377
378 Tình Cha, Nghĩa Mẹ Như-Vinh NTD KA-378 mp3-378 ppt-378
379 Chào Anh, Chào Chị NhÜ-Vinh (Nhåc)& Hàn-Phong Minh-Đạo NSH KA-379 mp3-379 ppt-379
380 Từ Nụ Hồng Lam Nở Như-Vinh (Nhạc) & LamThanh NTD KA-380 mp3-380 ppt-380
381 Tâm Như-Vinh NTD KA-381 mp3-381 ppt-381
382 Tôi Đã Thấy Như-Vinh NTD KA-382 mp3-382 ppt-382
383 QUÁN CHIẾU Như-Vinh NTD KA-383 mp3-383 ppt-383
384 Xuân Như Ngày Ấy NhÜ-Vinh (Nhạc) & Thích Thái-Hòa NTD KA-384 mp3-384 ppt-384
385 MIỆNG NÓI TAY LÀM Như-Vinh NSH KA-385 mp3-385 ppt-385
386 Sư-Tử Trọng Pháp Như-Vinh NTD KA-386 mp3-386 ppt-386
387 HUY-HIỆU HOA SEN Như-Vinh NSH KA-387 mp3-387 ppt-387
388 Hãy Tự Tin Như-Vinh NSH KA-388 mp3-388 ppt-388
389 VƯỢT CẦU KHỈ Như-Vinh NSH KA-389 mp3-389 ppt-389
390 Mai Đi Trại Như-Vinh NSH KA-390 mp3-390 ppt-390
391 TRẠI BAY Như-Vinh NSH KA-391 mp3-391 ppt-391
392 Việc Nhỏ Như-Vinh NSH KA-392 mp3-392 ppt-392
393 DU NGỌAN Như-Vinh NSH KA-393 mp3-393 ppt-393
394 Cố Lên Như-Vinh NSH KA-394 mp3-394 ppt-394
395 Hay Quá ! Như-Vinh NSH KA-395 mp3-395 ppt-395
396 Tìm Kho Báu Như-Vinh NSH KA-396 mp3-396 ppt-396
397 ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI Như-Vinh NSH KA-397 mp3-397 ppt-397
398 Dậy Mau Lên Như-Vinh NSH KA-398 mp3-398 ppt-398
399 EM ĐI SINH HOẠT Như-Vinh NSH KA-399 mp3-399 ppt-399
400 Gia-Đình Pháp-Hoa Hành-Khúc PHÚC-THIỆN Ngũ-Duy-Thành NSH KA-400 mp3-400 ppt-400
401 Lạy Phật Con Xin Sám-Hối Phạm-Mạnh-Cương NTD KA-401 mp3-401 ppt-401 PD1
402 Lạy Phật Con Trở Về Nguyên-Từ & Như-Vinh NTD KA-402 mp3-402 ppt-402
403 Bài Ca Vạn-Hạnh Đức-Quảng NCT KA-403 mp3-403 ppt-403
404 VẠN-HẠNH LƯỢC-SỬ CA THIỆN-HiỀN Dương-Xuân-Nhơn NCT KA-404 mp3-404 ppt-404 PD1 PD2
405 Anoma-Nilien Camp Song NGUYÊN-TÚC Nguyễn-Sung/Dân-Ca Hoa-Kỳ NSH KA-405 mp3-405 ppt-405
406 TUYETSON GO MARCHING NGUYÊN-TÚC Nguyễn-Sung/Dân-Ca Hoa-Kỳ NSH KA-506 mp3-406 ppt-406 PD
407 VẠN-HẠNH CA THỊ-TRƯỞNG Trần-Văn-Trúc NCT KA-507 mp3-407 ppt-407 PD
408 Chủ-Nhật Ngày Vui TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-408 mp3-408 ppt-408
409 Con Đường Nở Hoa TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-409 mp3-409 ppt-409
410 PHÙ-ĐỔNG Trại Ca THIỆN-HiỀN Dương-Xuân-Nhơn NSH KA-410 mp3-410 ppt-410
411 Thương Mấy Cho Vừa Quảng-Thanh & Quảng-Hương NTD KA-411 mp3-411 ppt-411
412 ĐÊM THÃNH ĐẠO Sưu Tầm NTD KA-412 mp3-412 ppt-412
413 Nguyện Cầu Phạm-Mạnh-Cương NTD KA-413 mp3-413 ppt-413
414 Tưởng-Niệm Yến-Phi HẰNG-VANG NTD KA-414 mp3-414 ppt-414
415 CHÙA LÀNG TÔI Hữu-Nghĩa & Nguyễn-Đạm NTD KA-415 mp3-415 ppt-415
416 Em Đến Chùa ANH-LẠC NSH KA-416 mp3-416 ppt-416
417 ĐOÀN TA ĐI LÊN Việt-Tịnh NSH KA-417 mp3-417 ppt-417
418 Bài Ca Trại Sưu Tầm NSH KA-418 mp3-418 ppt-418
419 CA LÊN ĐƯỜNG Lê-Cao-Phan NSH KA-419 mp3-419 ppt-419
420 Sáng Sớm Tinh Sương Sưu Tầm NSH KA-420 mp3-420 ppt-420
421 Về Thăm Quê Hương Tôi Như-Vinh NTD KA-421 mp3-421 ppt-421
422 HỒ SEN Sưu Tầm NSH KA-422 mp3-422 ppt-422
423 Dệt Màu Hồng Thiền-Phong NTD KA-423 mp3-423 ppt-423
424 Chào Mừng Đại-Hội Huynh-TrưởngGĐPTVN Nguyên-Từ & Như-Vinh NSH KA-424 mp3-424 mp3-424
425 ĐÓN GIÓ THIỀN Nguyễn Huyền-Vũ NSH KA-425 mp3-425 ppt-425
426 Vui Sống Lục-Hoà HẰNG-VANG NSH KA-426 mp3-426 ppt-426
427 HAI CHÚ GÀ CON LÊ-Cao-Phan NSH KA-427 mp3-427 ppt-427
428 Vũ-Khúc Đón Xuân LÊ-Cao-Phan NTD KA-428 mp3-428 ppt-428
429 TUỔI HOA Trần-Nhật-Thành NSH KA-429 mp3-429 ppt-429
430 Đi Theo Ánh Đạo Tâm-Tín NSH KA-430 mp3-430 ppt-430
431 Bài Ca Trại Họp Bạn MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-431 mp3-431 ppt-431
432 Sinh Hoạt Vui MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-432 mp3-432 ppt-432
433 Mừng Đôi Tân-Hôn MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-433 mp3-433 ppt-433
434 Mừng Chu-Niên 20 Đoàn Cựu Huynh-Trưởng MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-434 mp3-434 ppt-434
435 Bốn Phương Chim Về Đức-Quảng NTD KA-435 mp3-435 ppt-435
436 Niềm Vui Người Huynh-Trưởng THIỆN-HÀ Võ-Thanh-Hải & NGUYÊN-PHƯƠNG NTD KA-436 mp3-436 ppt-436
437 CƠN GIÓ BỒI HỒI Nguyễn-Ngọc-Thạch & Ngô-Mạnh-Thu NTD KA-437 mp3-437 ppt-437
438 Dâng Lên Mẹ Hiền NGUYÊN-PHƯƠNG Hoàng-Trọng-Cang NSH KA-438 mp3-438 ppt-438
439 Ban Kèn Hơi Sưu Tầm NSH KA-439 mp3-439 ppt-439
440 CHÀO MỪNG Sưu Tầm NSH KA-440 mp3-440 ppt-440
441 Đánh Đu MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-441 mp3-441 ppt-441
442 ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-442 mp3-442 ppt-442
443 Bài Ca Con Mèo MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-443 mp3-443 ppt-443
444 Em Yêu MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-444 mp3-444 ppt-444 PD
445 ƠN THẦY MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-445 mp3-445 ppt-445 PD PD
446 Ơn Tổ-Tiên MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-446 mp3-446 ppt-446 PD PD
447 ÔNG NỘI EM MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-447 mp3-447 ppt-447
448 Công Đức Sinh Thành Dương-Thiệu-Tước NSH KA-448 mp3-448 ppt-448
449 GỞI NGƯỜI ÁO LAM NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn NSH KA-449 mp3-449 ppt-449
450 GĐPT Hành-Khúc TÂM-THANH Phương-Thảo NSH KA-450 mp3-450 ppt-450
451 Phụng-Dưỡng ÔNG BÀ MINH-KHÁNH Nguyễn-Kim-Thành NSH KA-451 mp3-451 ppt-451 PD
452 Vịnh Xuân TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành , Phổ Nhạc NTD KA-452 mp3-452 ppt-452 PD PD2
453 Trại Ca Vạn-Hạnh NHƯ-VINH NCT KA-453 mp3-453 ppt-453 PD
454 LINH-SƠN Hành-Khúc MINH-MẪN NCT KA-454 mp3-454 ppt-454
455 Cùng Hoa Nhất Như NGUYÊN-BỈNH Hồ-Lợi & Tạ M.Viên NTD KA-455 mp3-455 ppt-455
456 Liên Khúc THIỀN HUẤN CA TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành , Phổ Nhạc NTD KA-456 mp3-456 ppt-456 PD1 PD2
457 Khuyến Thế Tiến Đạo TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành , Phổ Nhạc NTD KA-457 mp3-457 ppt-457 PD1
458 XUÂN LỄ PHẬT TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NSH KA-458 mp3-458 ppt-458 PD1
459 Nụ Cười Xuân HOA THI NSH KA-459 mp3-459 ppt-459
460 PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM Hành-Khúc TuỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NTD KA-460a KA-460b mp3-460 ppt-460
461 Người Biết Sống Một Mình TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành, Lời Kinh NTD KA-461 mp3-461 ppt-461 PD1 PD2
462 HÃY TIẾN TU NGAY HÔM NAY TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành, TS Ajahn Chah NTD KA-462 mp3-462 ppt-462
463 Năm Điều Quán Tưởng TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành, Upajjhatthana NTD KA-463 mp3-463 ppt-463
464 XUÂN TƯƠI TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NSH KA-464 mp3-464 ppt-464 PD1
465 Mừng Xuân TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành & Nguyên-Hương NSH KA-465 mp3-465 ppt-465 PD1
466 Em Dùng Cơm Chánh-Niệm TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-466 mp3-466 ppt-466
467 BẤT KHẢ PHÂN LY TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-467 mp3-467 ppt-467
468 Bình Minh Bên Lều ( Buổi Sáng ) TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-468 mp3-468 ppt-468
469 CHÂM-NGÔN OANH-VŨ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-469 mp3-469 ppt-469
470 Chia Tay TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KLA-470 mp3-470 ppt-470
471 GIỜ ĂN ĐẾN TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-471 mp3-471 ppt-471
472 Hoa Từ-Bi TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-472 mp3-472 ppt-472
473 VÀO CHÁNH-ĐIỆN TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-473 mp3-473 ppt-473
474 Lửa Đêm Gần Tàn TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-474 mp3-474 ppt-474
475 Ta Hát Vang TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-475 mp3-475 ppt-475
476 Đẹp Như TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-476 mp3-476 ppt-476
477 HÁT MỪNG ĐOÀN TA TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-477 mp3-477 ppt-477
478 Lên Chùa TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-478 mp3-478 ppt-478
479 THIỀN TẬP TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-479 mp3-479 ppt-479
480 Tiếng Chuông Từ-Bi UY-THI-CA NTD KA-480 mp3-480 ppt-480
481 SEN TRẮNG THƠM ĐỜI TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-481 mp3-481 ppt-481
482 Tặng Một Bài Thơ TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-482 mp3-482 ppt-482
483 EM MONG MÙA SEN NỞ HẰNG-VANG NTD KA-483 mp3-483 ppt-483
484 Xuân Về Chốn Cũ Kiến-Huệ & Trực-Tâm NTD KA-484 mp3-484 ppt-484
485 MỪNG ĐẠO VIÊN-THÀNH Lê-Cao-Phan & Hồng-Khương NTD KA-485a KA-485b mp3-485 ppt-485
486 Quay Về Bờ Giác Phan Phan Nguyễn & Thanh-Hoài NTD KA-486 mp3-486 ppt-486
487 XUÂN TỮ-BI Nguyễn-Hiền NSH KA-487 mp3-487 ppt-487
488 Chùa Tôi CHÚC-LINH NTD KA--488a KA-488b mp3-488 ppt-488
489 TÂM-SỰ Người Cài Hoa Trắng Trường-Khánh NTD KA-489a. KA-489b mp3-489 ppt-489 PD1 PD2
490 Tiếng Hát Nhân-Gian Tịnh-Độ CHÂN-THIỆN & NGUYỄN-HIỆP NTD KA-490a KA-490b mp3-490 ppt-490
491 BÁT CHÁNH ĐẠO THẨM-OÁNH NTD KA-491a KA-491b mp3-491 ppt-491
492 Yêu Mấy Sao Cho Vừa UY-THI-CA NTD KA-492a KA-492b mp3-492 ppt-492
493 MẸ HIỀN VỀ GIỮA MÙA XUÂN Hồng-Phúc & Nguyễn-Đức-Cường NTD KA-493 mp3-493 ppt-493
494 Một Giấc Chiêm Bao Nguyễn-Tôn-Nghiêm NTD KA-494 mp3-494 ppt-494
495 CẢM-NIỆM ÂN-SƯ TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành NTD KA-495 mp3-495 ppt-495 PD
496 BÂY GIỜ - Ở ĐÂY TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-496 mp3-496 ppt-496
497 Bước Xây Đời TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-497 mp3-497 ppt-497
498 CHÙA EM TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-498 mp3-498 ppt-498
499 Hoa Tâm TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-499 mp3-499 ppt-499
500 MAI ĐÂY THÀNH TÀI TUỆ-KIÊN & Võ-Tá-Hân NSH KA-500 mp3-500 ppt-500
501 Buông Xả TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành & Pháp-cú 3-5 NTD KA-501 mp3-501 ppt-501 PD
502 VẠN-HẠNH THƯƠNG CA QUẢNG-HƯƠNG NTD KA-502 mp3-502 ppt-502
503 Sơ Tổ Trúc-Lâm Tuệ-Kiên & Tâm-Đức HĐT NTD KA-503 mp3-503 ppt-503 PD
504 Mộng Th.sư Thích-Thanh-Từ & Tâm-Đức HĐT NTD KA-504 mp3-504 ppt-504 PD
505 CUỘC ĐỜI QUA MẮT TÔI Th.sư Thích-Thanh-Từ & Tâm-Đức HĐT NTD KA-505 mp3-505 ppt-505 PD
506 Sống Trọn Đời Lam ĐỨC-QUẢNG & Nguyễn-Khắc-Từ NTD KA-506 mp3-506 ppt-506
507 CHÂN DUNG NGƯỜI ÁO LAM ĐỨC-QUẢNG NTD KA-507 mp3-507 ppt-507
508 Anh Nếu Biết ... Th.sư Thích-Thanh-Từ & Tâm-Đức HĐT NTD KA-508 mp3-508 ppt-508 PD